แพทย์ไทยจังหวัดศรีสะเกษ


ที่ แพทย์ไทย รายละเอียด
1ฟื้นสมุนไพร “ป่าตาจู”….สู่ “ห้องยาชุมชน”
2“ใบยอ ย่างไฟ” รักษาอาการปวดจากโรคเกาต์