ภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ภูมิปัญญา รายละเอียด
1การทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์เยอ
2ด้านอาหาร
3ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
4ด้านสิ่งแวดล้อม
5ด้านพิธีกรรม
6ด้านประเพณีแซนโฎนตา
7ด้านดนตรีพื้นบ้าน
8ปูหินกันทรลักษ์
9ทอผ้ากันทรลักษ์
10ไก่ย่างกันทรารมย์
11สไบขิดกันทรารมย์
12ขนมป็องอวลขุขันธ์
13ผ้าไหมลายสมอขุขันธ์
14แกงกล้วยขุนหาญ
15โสร่งกุดนาแก้วขุนหาญ
16ซุปบักมี่โนนคูณ
17เสื้อแส่วโนนคูณ
18ปูนานึ่งสมุนไพร_น้ำเกลี้ยง
19ผ้าหางกระจองน้ำเกลี้ยง
20แจ่วบองบึงบูรพ์
21ไหมลูกแก้วบึงบูรพ์
22น้ำพริกปลาร้าเบญจลักษ์
23กลุ่มทอเสื่อกกเบญจลักษ์
24ขามตาลปรางค์กู่
25ผ้าไหมยกดอกลายพิกุลครอบแก้วปรางค์กู่
26แกงไก่ใส่หยวกกล้วยโพธิ์ศรีสุวรรณ
27ผ้าย้อมไม้มะดันโพธิ์ศรีสุวรรณ
28แกงหน่อไม้โบราณพยุห์
29ผ้าเหยียบพยุห์
30ผ้าเหยียบพยุห์
31แกงไก่ใส่หยวกกล้วยไพรบึง
32กลุ่มทอผ้าบ้านปราสาทไรบึง
33แกงหวายภูสิงห์
34ผ้าไหมบ้านธาตุทองภูสิงห์
35ขนมเทียนแก้วเมืองศรีสะเกษ
36ปลูกหม่อนเมืองศรีสะเกษ
37หมกอากูดเมืองจันทร์
38ผ้ามัดหมี่วงเดือนเมืองจันทร์
39แกงหยวกกล้วยยางชุมน้อย
40ผ้าซิ่นไหมยางชุมน้อย
41ปลาส้มอรพินราษีไศล
42แส่วเสื้อราษีไศล
43น้ำพริกปลาร้าวังหิน
44สไบขิดวังหิน
45ขนมรัญจวนศรีรัตนะ
46ผ้าย้มสีลาวาศรีรัตนะ
47แจ่วบองศิลาลาด
48ผ้าไหมศิลาลาด
49ไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทัน
50น้ำพริกสมุนไพรอุทุมพรพิสัย
51ผ้าคุลมไหล่อุทุมพรพิสัย