ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท กันตรึม จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท กันตรึม จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ
1กันตรึมวัดระกา
อำเภอปรางค์กู่
นายอภินันท์ สีตะวัน
วัดระกา ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่
08 5496 1738
ชายน้อย อภินันท์
10ตามตกลง