ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท หมอแคน-ซอ จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท หมอแคน-ซอ จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ
1หมอแคนบุญทัน
อำเภอวังหิน
นายบุญทัน วิลัยเลิศ
39 หมู่ 3 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
11,000.-
2นายเสถียร คลธา (แคน)
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายเสถียร คลธา
27 หมู่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
45,000.-
3หมอแคนธนากร
อำเภอน้ำเกลี้ยง
นายธนากร บุตะเคียน
โรงเรียนบ้านละเอาะ หมู่ 9 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
08 5631 9279
โรงเรียนบ้านละเอาะ
12,000.-
4ยาวซอเพชร
อำเภอราษีไศล
นายมนเทียร บุญธรรม
80 หมู่ 11 บ้านปลาขาว ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
1ตามตกลง