ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ แยกประเภท

จำนวนคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท รำวงย้อนยุค จังหวัดศรีสะเกษ แยกตามอำเภอ

ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ประเภท รำวงย้อนยุค จังหวัดศรีสะเกษ


ที่ ชื่อคณะ หัวหน้าคณะ/ชื่อผู้ประสานงาน จำนวนนักแสดง (คน) ราคาจ้างโดยประมาณ
1รำวงชาวบ้านย้อนยุค
อำเภอวังหิน
นายเทพณรงค์ ดวนใหญ่
209 หมู่ 1 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
09 1473 2969
เทพณรงค์ ดวนใหญ่
3020,000.-
2รำวงย้อนยุค "ชุนหาญา ลิปโซ่"
อำเภอขุนหาญ
นายสนั่น ไสว นายสมบัติ สรีลาชัย
58 หมู่ 6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
5025,000.-
3สาวน้อยเพชรสยามยางชุม
อำเภอยางชุมน้อย
ชมรมรักษ์สุขภาพ นางกุหลาบ สีหะวงษ์
199 หมู่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
045 687 301
Ratcha Bright
80ตามตกลง
4รำวงชมรมผู้สูงอายุ ยางชุมน้อย
อำเภอยางชุมน้อย
นายบุญเกิด สีหะวงษ์
199 หมู่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
08 3749 1176
Ratcha Bright
50ตามตกลง
5รำวงพื้นบ้านชุมชนหนองอ้อ
อำเภอยางชุมน้อย
นายทิวากร บุษบงค์
78/1 หมู่ 1 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
08 1076 0026
นายทิวากร บุษบงค์
50ตามตกลง
6รำวงบ้านโพนข่า
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
นายสมชาย พรมสุวรรณ์
199 หมู่ 1 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
40ตามตกลง